Druskininkų švietimo centras
Mokinių vertinimas

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas


Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami 10 balų sistema.

Dorinio ugdymo pasiekimai nevertinami balais, rašoma ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“.

Pasirenkamieji dalykai vertinami ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“.

Žmogaus sauga 8 klasėje vertinama ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“.

Pilietiškumo pagrindai II (g) klasėje vertinami 10 balų sistema.

Ekonomika I (g) klasėje vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

_______________________________
 
Atnaujinta: 2015-12-07     

Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
Renginiai
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA