Druskininkų švietimo centras
NAUJIENOS                                           PASLAUGŲ KAINOS

2018 metai

 2018-01-12
Artėjant atkurtos Lietuvos valstybės 100-ečio sukakčiai, Druskininkų švietimo centro pirmojo aukšto koridoriuje įrengtame stende periodiškai atnaujinama informacija apie svarbiausius su Lietuvos laisve ir nepriklausomybe susijusius įvykius. (daugiau)


2017 metai

 2017-12-15
Druskininkų švietimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir švietimui, prancūzų kalbos mokytojas Jonas Subačius druskininkiečiams žinomas ir kaip dainų atlikėjas. Savo laisvalaikį mokytojas neretai paskiria širdžiai mielam užsiėmimui – muzikavimui. Gruodžio 15 dieną sanatorijos „Draugystė“ koncertų salėje bendruomenei surengtas J. Subačiaus ir aktorės
Audronės Padegimaitės kūrybinis vakaras. (daugiau)

 2017-11-24
Lapkričio 24 d. Druskininkų švietimo centre surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų dalyviai bei lektoriai pasidalino mokymosi metu patirtais įspūdžiais, aptarė šių programų tęstinumo galimybes. Programos buvo finansuojamos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Druskininkų savivaldybės lėšomis. (daugiau)

 2017-11-20
Lapkričio 20 d. Druskininkų švietimo centre surengtas seminaras logopedams, dirbantiems su vaikais, turintiems kalbos ar kalbėjimo sutrikimų. Pristatyta metodinių priemonių programa „Mokomės kalbėti kitaip“. Seminare dalyvavo ne tik Druskininkų, bet ir Lazdijų rajono bei Varėnos rajono įstaigose dirbantys logopedai. Logopedo darbas su vaikais susijęs su sudėtingais smegenų veiklos aspektais: kalbėjimu, kalbos supratimu, skaitymu, rašymu. Todėl logopedams nuolat reikia atnaujinti žinias ir įgyti papildomų įgūdžių, reikalingų dirbant su vaikais, kurių kalba vystosi netolygiai, jie turi dėmesio sutrikimų. Seminare metodinių priemonių programą „Mokomės kalbėti kitaip“ pristatė ilgametę profesinę patirtį sukaupusi logopedė Eglutė Šliauterienė. Ji įvardijo, kad tradiciniai kalbos lavinimo būdai yra garsų kartojimas, rašymas, pratimai: „O seminare pristačiau kitokius būdus, kurie aktyvina smegenis bendrąja prasme, tačiau kartu, nors ir netiesiogiai, aktyvina kalbos zonas. Taigi, „mokantis kalbėti kitaip“, einama į tikslą tarsi aplinkiniu keliu, tačiau jis įdomesnis, patrauklesnis vaikams. Naudojantis šiuo metodinių priemonių rinkiniu, daug naudingų žinių ir praktinių įgūdžių gali gauti ir pedagogai, dirbantys su pradinių klasių mokiniais, ypač jei klasėje yra vaikų, besimokančių pagal individualias programas.“ Seminare dalyviai mokėsi praktiškai naudoti smegenų veiklą skatinančius pratimus, kūrybiškai juos taikyti, atsižvelgiant į vaiko asmenybę.

 2017-11-16
Druskininkų švietimo centro gimnazistai drauge su mokytoja-konsultante Rita Biliūniene, geografijos vyr. mokytoja Edita Kibirkštyte, istorijos vyr. mokytoja Virginija Palubinskiene prisijungė prie pilietinės iniciatyvos, minint Tarptautinės tolerancijos dieną Lietuvoje. Druskininkų švietimo centro gimnazijos klasės moksleiviai Druskininkų gatvėse sveikinosi su praeiviais, diskutavo apie toleranciją, dalindami jiems šiųmetį tolerancijos simbolį – „rankas“, – formeles, iškirptas iš spalvoto popieriaus. (daugiau)

 2017-10-24_25
Švietimo centre Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams, nevyriausybinių organizacijų pedagoginiams darbuotojams surengtas seminaras „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“. Seminaras vyko pagal Nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Pranešimus skaitė Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė Salomėja Bitlieriūtė ir filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto viešosios komunikacijos katedros lektorius, Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas Algirdas Davidavičius. (daugiau)

 2017-06-14/16
Druskininkuose lankėsi Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojai, kurių tikslas - suvokti lietuvių tautinį tapatumą atspindinčius elementus, jų raišką ugdymo įstaigose. Vizito organizatorius ir iniciatorius Aleksas Bartnikas, Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas, kuris 2017 m. buvo paskelbtas Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos keturioliktuoju Kalbos premijos laureatu už ilgametį lituanistikos, etnokultūros ir lietuvių kalbos mokymo plėtojimą Kaliningrado srityje. Tad pačią pirmą dieną buvo garbingai pasirašyta Druskininkų švietimo centro ir Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis. (daugiau)

 2017-01-19
Druskininkų švietimo centre Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai susibūrė išklausyti paskaitą ir padiskutuoti antikorupcine tema. Pranešimą antikorupcijos tema pristatė Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės administracijoje Algimantas Petrauskas. (daugiau)2016 metai

 2016-11-14/20
Lapkričio 14-20 dienomis Druskininkai aktyviai įsiliejo į Lietuvos asociacijos organizuotą Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitę „Mokymosi spalvos“. Renginiuose, organizuotuose, bendradarbiaujant su įvairiomis suaugusiųjų švietimo, kultūros, bendruomeninėmis institucijomis, šiemet dalyvavo gausus būrys Druskininkų savivaldybės įstaigų ir organizacijų. Druskininkuose Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės renginius koordinavo Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Druskininkų švietimo centras. Druskininkų švietimo centre surengtoje apskritojo stalo diskusijoje aptarti bei apibendrinti ir Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės renginiai. Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja Snieguolė Stravinskienė pasidžiaugė, kad druskininkiečiai domėjosi ir lankėsi Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės renginiuose, padėkojo visoms įstaigoms ir organizacijoms, prisidėjusioms prie gražios iniciatyvos: „Tikiu, kad įvairaus amžiaus, poreikių ir pomėgių, skirtingą profesinę ir gyvenimiškąją patirtį turinčių druskininkiečių susitikimai buvo visokeriopai naudingi: nauja patirtis, žinios, bendravimas, geros emocijos.“ (daugiau)

 2016-11-14/17
Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ partnerių atstovai viešėjo Osle, Norvegijoje. Lapkričio 14-17 dienomis pirmojo vizito į Norvegijos partnerio instituciją Osle vyko projekte dalyvaujantys Druskininkų švietimo centro projektų koordinatorius Donatas Savukynas ir Druskininkų savivaldybės investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Rudienė. Pagrindinis vizito į Norvegiją tikslas – išgryninti Socialinės klasterystės kompetencijų modelio parengimo etapus, kurio pagrindu turės būti parengtas Socialinės klasterystės kompetencijų modelis. Ši išvyka yra Lietuvos edukologijos universiteto projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ dalis. Projekto tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo, perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių. Projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

 2016-08-22/26
Rugpjūčio 22-26 dienomis Prancūzijos-Baltijos šalių vasaros universiteto prezidentė ir lektorė Fransuaza Izabelė d‘Allens Druskininkų švietimo centre prancūzų kalba skaitė paskaitas apie Prancūzijos istoriją, kultūrą. Druskininkų švietimo centre organizuotose paskaitas lankė Druskininkų mokyklų mokytojai, kiti druskininkiečiai, norintys tobulinti prancūzų kalbos žinias. Paskaitas lankiusiųjų teigimu, klausant itin švarios, taisyklingos lektorės kalbos, gilesnis bei prasmingesnis tampa ir prisilietimas prie iškilių Prancūzijos asmenybių biografijos, šalies istorijos. „Kiekviena šalis privalo ne tik saugoti, bet ir kruopščiai puoselėti tautinę dvasią“, – įsitikinusi F. I. d‘Allens. Jos vizitų į Lietuvą ir Druskininkus ištakos siekia 1991-uosius, kai ji, subūrusi Prancūzijos-Baltijos šalių vasaros universiteto šviesuolių, entuziastų grupę, ėmė lankytis Lietuvoje, populiarindama prancūzų kalbą, istoriją ir kultūrą.

 2016-08-22/25
Rugpjūčio 22-25 dienomis Druskininkų švietimo centre surengtas seminaras „Neprievartinio bendravimo metodikos taikymas ugdymo procese“, kuriame dvidešimt skirtingų dalykų pedagogų ir lopšelio darželio „Bitutė“ auklėtojų ugdėsi kompetencijas psichologijos srityje. Seminaras surengtas vykdant projektą „Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijų ugdymas“, finansuojamą pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą.

 2016-03-15
Baigėsi kaligrafijos kursai: kaligrafija – gražaus rašymo menas (gr. kallos – grožis + grapho – rašyti). Ši programa startavo 2016 metų vasario 2 dieną. Kartą per savaitę įvairių įmonių, įstaigų, verslo atstovės rinkosi į mokymus, kurie vyko Švietimo centre pusantro mėnesio. Tikslas – supažindinti su kaligrafijos pagrindais, naudojant įvairias plunksnas, mokantis įvairių šriftų. Pasibaigus užsiėmimams, dėstytojos nuomone, kiekviena dalyvė gebės panaudoti kaligrafijos žinias rašant įvairiu šriftu, teisingai jį komponuojant lape. Susirinkusios dalyvės buvo labai kruopščios mokinės, kurios žadėjo nesustoti, o toliau tobulinti ir gražinti savo rašyseną. Kursų dalyvės buvo dėkingos Aušrai Česnulevičienei už iniciatyvumą, kad uždegė noru dalyvauti tokiuose mokymuose, Eglei Maračinskaitei – už jos nuoširdumą, geranoriškumą, pagalbą. (daugiau)

 2016-03-01/31
Kovo mėnesį Druskininkų švietimo centro bibliotekoje veikia Druskininkų švietimo centro suaugusiųjų gimnazijos dailės mokytojos Jūratės Kygienės šiaudinių sodų paroda. „Sodai – viena iš seniausių tradicinio meno šakų. Tai ne tik Lietuvos tautodailės paveldas, bet ir labai svarbi baltų kultūros dalis, atspindinti senąją pasaulėžiūrą, tradicijas. Tai tarsi dviejų erų (iki ir po krikščionybės) jungtis, tarsi užburtas simbolis, sukurtas iš trapių medžiagų, savo tradicija perduodamas iš kartos į kartą, atėjęs iki mūsų dienų“, – sako J. Kygienė. Kabančių sodų ekspozicija jau pasigėrėjo ne tik vietos mokyklų bendruomenės, bet ir delegacija iš Kinijos, viešėjusi Druskininkuose. Pirmąją sodų parodą J. Kygienė surengė 2005-aisiais metais, Lenkijoje, Seinų Lietuvių namuose. Pernai sodų parodas dailininkė surengė Alytaus kolegijoje ir Druskininkų viešojoje bibliotekoje. Pavieniai J. Kygienės darbai yra pasiekę ir Prancūziją, iškeliavę ir į įvairius Lietuvos miestus. J. Kygienė sodų rišimo temą J. Kygienė sėkmingai įtraukė ir į mokymo procesą. Kasmet mokiniams organizuoja netradicines sodų rišimo pamokas, kuriose jie supažindinami su sodų atsiradimo istorija, simbolika, patys mokiniai mokosi sodų rišimo ir konstravimo technikų. Daugelį metų dėstydama Kauno kolegijos Druskininkų skyriaus Turizmo ir viešbučių vadybos specialybės studentams floristikos kursą, sodų rišimo pagrindus buvo įtraukusi ir į mokymo programą.2015 metai

 2015-10-20
Druskininkų švietimo centre vyko dr. Marguerite Ann Snow seminaras ,,Kaip integruoti anglų k. ir kitų dalykų žinių bei gebėjimų ugdymą“. M. A. Snow - edukologijos mokslų daktarė, profesorė, dirbanti Kalifornijos valstybiniame universitete Los Andžele, JAV. Jos specializacijos sritis – turiniu grįstas kalbos mokymas (angl. content-based language learning). Ji yra daugelio šios srities leidinių autorė, bendraautorė, redaktorė bei konsultantė. Profesorė dalijasi savo patirtimi su kalbų mokymo specialistais ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje - jos seminarų geografija apima tokias šalis kaip Alžyras, Argentina, Egiptas, Ispanija, Japonija, Kataras, Kuveitas, Latvija, Libija, Marokas, Pakistanas, Peru, Turkija. (daugiau)

 2015-09-17
DĖMESIO!!!!! Druskininkų švietimo centre nuo 2015-09-17 14:00 val. bus organizuojami specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos mokymai. Mokymai vyks, jei susirinks ne mažesnė nei 7 asmenų grupė. Mokymai mokami. Registracija: tel.: 8 313 51178 arba el.p.: snieguole@dsc.lt (skelbimui)

 2015-09-03
Šių metų rugsėjo 3 dieną, Lietuvos edukologijos universitete, vyko susitikimas, kuriame buvo aptariamas projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ bei tolimesni įgyvendinimo planai.
Projektu bus siekiama prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę, keičiantis gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. (daugiau)

 2015-08-14/22
Gražia tradicija tapo tarptautinis pianistų, kamerinių, fortepijoninių ansamblių, koncertų fortepijonui su kameriniu orkestru konkursas festivalis „Muzika be sienų“, kuris paverčiančia M.K.Čiurlionio gimtinę mažute kultūros Meka, į kurią suvažiuoja pasaulinio garso kūrėjai ir pedagogai pasidalinti savo meistriškumu, patirtimi su jaunaisiais talentais. Pagrindinis konferencijos tikslas – siekti jaunųjų pianistų meistriškumo, tobulinant grojimo įgūdžius, atliekant muzikinius kūrinius, atskleidžiant jaunųjų pianistų gabumus, individualius artistinius bruožus. (daugiau)

 2015-08-10/12
Organizuotas muzikos mokytojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo renginys – kūrybinės dirbtuvės “Vasara su muzika”, kuriame dalyvavo Druskininkų, Kauno, Vilniaus, Birštono, Alytaus muzikos mokytojai. (daugiau)

 2015-05-31
Butelių kamštelių vajus. Kviečiame jungtis visas ugdymo įstaigas, prisidėti prie šios akcijos-konkurso.
Sieksime, kad Druskininkai būtų pirmieji šioje organizuojamoje akcijoje. Būkime patys aktyviausi ir pilietiškiausi. (daugiau)

 2015-04-27
Mieli druskininkiečiai, balandžio 27 d., sekmadienį, į savo renginius kviečia „Birutės salionas“.
Renginio vieta - Viečiūnų bendruomenės konferencijų salė. (daugiau)

 2015-04-26
Mieli druskininkiečiai, balandžio 26 d., sekmadienį, į savo renginius kviečia „Birutės salionas“.
Ponia iš XIX a., Gardino gubernijos, pasipuošusi krinolinais, svečiams aprodys dabartinį kurortą, papasakos apie laikus, kai... (daugiau)

 2015-02-26
Druskininkų švietimo centre vyko 21-oji Lietuvos moksleivių dailės olimpiada, kurios metu mokiniai turėjo galimybę pristatyti namuose pieštus darbus ir apsiginti olimpiados metu sukurtus darbus. Puiki galimybė visiems pasidžiaugti nuostabiai mokinių piešiniais, kurie vėliau visada eksponuojami Švietimo centre. (daugiau)

 2015-02-17
Vasario 17 dieną Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje vyko savivaldybės mokyklų mokytojų praktinė – metodinė konferencija „Mano pamokos sėkmė – modernios mokymo(si) strategijos, ugdančios bendrąsias mokinių kompetencijas“. Konferencijos organizatoriai – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Šarkelienė ir Druskininkų švietimo centras - mokytojams padovanojo puikią galimybę išgirsti mokytojų – lyderių gerosios patirties pranešimus apie naujausius ugdymo metodus, puikiai įvaldytas išmaniąsias technologijas, klasės valdymą. (daugiau)2014 metai

 2014-11-27
Seminaras Ugdymas karjerai: kaip mokyklos galėtų padėti mokiniams renkantis karjerą ugdymo įstaigų mokytojams ir moksleiviams, kuris vyko „Ryto“ gimnazijoje. (daugiau)

 2014-10-15/17
UPC projektas „Lyderių laikas 2“ Mokymų tema: „Parama savivaldybių ir mokyklų unikalių lyderystės modelių įgyvendinimui“ Druskininkuose stažavosi Kėdainių, Kretingos, Skuodo savivaldybių dalyviai, kurie turėjo galimybę apsilankyti įvairiose Druskininkų ugdymo įstaigose, pabendrauti su savivaldybės administracijos atstovais, ugdymo įstaigų vadovais, mokytojais, aplankyti su stažuotės tikslais susijusius objektus. Visi susitikimai ir vizitai buvo naudingi, nes manytume, įgyta patirtis vertinga, susitikta su skirtingais švietimo įstaigų lygmenų institucijų atstovais. Stažuotės metu įgyta patirtis sugrįžus į savo švietimo įstaigas leis profesionaliau nagrinėti ir vertinti dokumentus bei įvykius, susijusius su švietimu, atsiras galimybė panaudoti tam tikrus įgytus darbo ir ugdymo elementus, planuojant ir organizuojant savo darbo veiklas. Stažuotės metu dalyviai pagilino ir patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos, aplinkų kūrimo kompetencijas. (daugiau)2013 metai

 2013-08-27/31
Penkiolikti metai Fransuaza d’Alens (Paryžius, Prancūzija), Prancūzijos-Baltijos šalių universiteto prezidentė, profesorė filologijos daktarė atvyksta į Druskininkus pabendrauti su mokytojais, bendruomenės nariais, kaskart atsiveždama vis naujas idėjas, temas, įdomius pranešimus siekdama pasidalinti savo patirtimi. Šių metų tema - Pokyčiai Prancūzijoje 2012 m. (daugiau)

 2013-06-20/21
Kūrybingai ruošiamės egzaminui - pasidalinti patirtimi bei išgirsti lietuvių kalbos mokytojų pastabas bei pasiūlymus. Rišlaus teksto vaidmenį mokomajame procese sureikšminti kaip svarbiausią alternatyvą. (daugiau)

 2013-04-02/11
Ispanų kalbos kursai - Carlos Viscallis jau kelinti metai neaplenkia Druskininkų. Mielai skiria laiko Druskininkų švietimo įstaigų mokytojų, moksleivių, studentų, miesto bendruomenės narių ispanų kalbos mokymui, žinių gilinimui, gebėjimų ugdymui. (daugiau)2012 metai

 2012-12-14
Kaligrafija visiems – tai japonų lektorių vedama paskaita, kurios tikslas – supažindinti su japonų kalba, kultūra, bei trupučiu kaligrafijos. Tai Kalėdų dovana sau, bei artimam žmogui Kalėdinis sveikinimas japonų kalba. Labai kilnus renginys, skirtas labdarai – vaikų išlaikymo fondui. (daugiau)

 2012-06-01
Druskininkų švietimo centre vyko Druskininkų savivaldybės ir Baltarusijos delegacijos Komunalinių paslaugų gerosios patirties sklaida. Pranešimus skaitė Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja, Vlada Prunskienė, Druskininkų butų ūkio direktorė, Tadas Miškinis, Druskininkų vandenvalos direktorius. (daugiau)

 2012-03-15
Švietimo centre vyko EBRU meno taikymas ugdyme, skirtas įvairių dalykų mokytojams. Programos tikslas - pristatyti EBRU meno (tapybos ant vandens) terapiją, kaip naujai besikuriančią ugymo ir terapijos rūšį Lietuvoje, teikiamą socialinės atskirties bei specialiųjų poreikių asmenims. (daugiau)

 2012-01-29 / 2012-02-04
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ Nr. VP1-2.2.-ŠMM-02-v-01-006, š.m. sausio 29 – vasario 4 dienomis organizavo stažuotę į Škotiją. Atranką laimėjo 12 dalyvių iš pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą formuojančių bei paslaugas teikiančių institucijų, mokytojų dalykininkų asociacijų, netradicinio ugdymo institucijų ( atrankoje dalyvavo bei laimėjo vieną vietą ir mūsų švietimo centras). Pagrindinis stažuotės tikslas – susipažinti su užsienio šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumais (modeliai, formos ir t.t.) formuojant ir įgyvendinant politiką nacionaliniu, regioniniu bei įstaigos lygmenimis. (daugiau)             Atnaujinta: 2017-11-09     

Nuostatai
Struktūra
Kontaktai
Planai Programos
APIE MUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS FORMALUSIS UGDYMAS NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS PROJEKTINĖ VEIKLA ŪKINĖ VEIKLA KARJEROS UGDYMAS PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBA FINANSAI