Druskininkų švietimo centras
Naujienos

2016 metai

 2016-11-14/20
Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. Kviečiame į mokymosi spalvų paieškas švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas, bendruomenes, judėjimus ir visus suaugusiuosius. (daugiau)

 2016-03-15
KALIGRAFIJA VISIEMS. Kaligrafija – gražaus rašymo menas (gr. kallos – grožis + grapho – rašyti). 2016 m. vasario 2 d. startavome su šia programa. Kartą per savaitę įvairių įmonių, įstaigų, verslo atstovės rinkosi į mokymus, kurie vyko Švietimo centre pusantro mėnesio. Tikslas – supažindinti su kaligrafijos pagrindais, naudojant įvairias plunksnas, mokantis įvairių šriftų. Pasibaigus užsiėmimams, dėstytojos nuomone, kiekviena dalyvė gebės panaudoti kaligrafijos žinias rašant įvairiu šriftu, teisingai jį komponuojant lape. Susirinkusios dalyvės buvo labai kruopščios mokinės, kurios žadėjo nesustoti, o toliau tobulinti ir gražinti savo rašyseną. Kursų dalyvės buvo dėkingos Aušrai Česnulevičienei už iniciatyvumą, kad uždegė noru dalyvauti tokiuose mokymuose, Eglei Maračinskaitei – už jos nuoširdumą, geranoriškumą, pagalbą. (daugiau)


2015 metai

 2015-10-20
Druskininkų švietimo centre vyko dr. Marguerite Ann Snow seminaras ,,Kaip integruoti anglų k. ir kitų dalykų žinių bei gebėjimų ugdymą“. M. A. Snow - edukologijos mokslų daktarė, profesorė, dirbanti Kalifornijos valstybiniame universitete Los Andžele, JAV. Jos specializacijos sritis – turiniu grįstas kalbos mokymas (angl. content-based language learning). Ji yra daugelio šios srities leidinių autorė, bendraautorė, redaktorė bei konsultantė. Profesorė dalijasi savo patirtimi su kalbų mokymo specialistais ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje - jos seminarų geografija apima tokias šalis kaip Alžyras, Argentina, Egiptas, Ispanija, Japonija, Kataras, Kuveitas, Latvija, Libija, Marokas, Pakistanas, Peru, Turkija. (daugiau)

 2015-09-17
DĖMESIO!!!!! Druskininkų švietimo centre nuo 2015-09-17 14:00 val. bus organizuojami specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos mokymai. Mokymai vyks, jei susirinks ne mažesnė nei 7 asmenų grupė. Mokymai mokami. Registracija: tel.: 8 313 51178 arba el.p.: snieguole@dsc.lt (skelbimui)

 2015-09-03
Šių metų rugsėjo 3 dieną, Lietuvos edukologijos universitete, vyko susitikimas, kuriame buvo aptariamas projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ bei tolimesni įgyvendinimo planai.
Projektu bus siekiama prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę, keičiantis gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. (daugiau)

 2015-08-14/22
...tarptautinis pianistų, kamerinių, fortepijoninių ansamblių, koncertų fortepijonui su kameriniu orkestru konkursas festivalis „Muzika be sienų“, kuris tapo gražia tradicija, paverčiančia M.K.Čiurlionio gimtinę mažute kultūros Meka, į kurią suvažiuoja pasaulinio garso kūrėjai ir pedagogai pasidalinti savo meistriškumu, patirtimi su jaunaisiais talentais. Pagrindinis konferencijos tikslas – siekti jaunųjų pianistų meistriškumo, tobulinant grojimo įgūdžius, atliekant muzikinius kūrinius, atskleidžiant jaunųjų pianistų gabumus, individualius artistinius bruožus. (daugiau)

 2015-08-10/12
...muzikos mokytojams skirtas kvalifikacijos tobulinimo renginys – kūrybinės dirbtuvės “Vasara su muzika”. kuriame dalyvavo Druskininkų, Kauno, Vilniaus, Birštono, Alytaus muzikos mokytojai. (daugiau)

 2015-05-31
Butelių kamštelių vajus. Kviečiame jungtis visas ugdymo įstaigas, prisidėti prie šios akcijos-konkurso.
Sieksime, kad Druskininkai būtų pirmieji šioje organizuojamoje akcijoje. Būkime patys aktyviausi ir pilietiškiausi. (daugiau)

 2015-04-27
Mieli druskininkiečiai, 2015 m. balandžio 27 d., sekmadienį, į savo renginius kviečia „Birutės salionas“.
Renginio vieta - Viečiūnų bendruomenės konferencijų salė. (daugiau)

 2015-04-26
Mieli druskininkiečiai, 2015 m. balandžio 26 d., sekmadienį, į savo renginius kviečia „Birutės salionas“.
Ponia iš XIX a., Gardino gubernijos, pasipuošusi krinolinais, svečiams aprodys dabartinį kurortą, papasakos apie laikus, kai... (daugiau)

 2015-02-26
Druskininkų švietimo centre vyko 21-oji Lietuvos moksleivių dailės olimpiada, kurios metu mokiniai turėjo galimybę pristatyti namuose pieštus darbus ir apsiginti olimpiados metu sukurtus darbus. Puiki galimybė visiems pasidžiaugti nuostabiai mokinių piešiniais, kurie vėliau visada eksponuojami Švietimo centre. (daugiau)

 2015-02-17
Vasario 17 dieną Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje vyko savivaldybės mokyklų mokytojų praktinė – metodinė konferencija „Mano pamokos sėkmė – modernios mokymo(si) strategijos, ugdančios bendrąsias mokinių kompetencijas“. Konferencijos organizatoriai – gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Šarkelienė ir Druskininkų švietimo centras - mokytojams padovanojo puikią galimybę išgirsti mokytojų – lyderių gerosios patirties pranešimus apie naujausius ugdymo metodus, puikiai įvaldytas išmaniąsias technologijas, klasės valdymą. (daugiau)


2014 metai

 2014-11-27
Seminaras Ugdymas karjerai: kaip mokyklos galėtų padėti mokiniams renkantis karjerą ugdymo įstaigų mokytojams ir moksleiviams, kuris vyko „Ryto“ gimnazijoje. (daugiau)

 2014-10-15/17
UPC projektas „Lyderių laikas 2“ Mokymų tema: „Parama savivaldybių ir mokyklų unikalių lyderystės modelių įgyvendinimui“ Druskininkuose stažavosi Kėdainių, Kretingos, Skuodo savivaldybių dalyviai, kurie turėjo galimybę apsilankyti įvairiose Druskininkų ugdymo įstaigose, pabendrauti su savivaldybės administracijos atstovais, ugdymo įstaigų vadovais, mokytojais, aplankyti su stažuotės tikslais susijusius objektus. Visi susitikimai ir vizitai buvo naudingi, nes manytume, įgyta patirtis vertinga, susitikta su skirtingais švietimo įstaigų lygmenų institucijų atstovais. Stažuotės metu įgyta patirtis sugrįžus į savo švietimo įstaigas leis profesionaliau nagrinėti ir vertinti dokumentus bei įvykius, susijusius su švietimu, atsiras galimybė panaudoti tam tikrus įgytus darbo ir ugdymo elementus, planuojant ir organizuojant savo darbo veiklas. Stažuotės metu dalyviai pagilino ir patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos, aplinkų kūrimo kompetencijas. (daugiau)


2013 metai

 2013-08-27/31
Penkiolikti metai Fransuaza d’Alens (Paryžius, Prancūzija), Prancūzijos-Baltijos šalių universiteto prezidentė, profesorė filologijos daktarė atvyksta į Druskininkus pabendrauti su mokytojais, bendruomenės nariais, kaskart atsiveždama vis naujas idėjas, temas, įdomius pranešimus siekdama pasidalinti savo patirtimi. Šių metų tema - Pokyčiai Prancūzijoje 2012 m. (daugiau)

 2013-06-20/21
Kūrybingai ruošiamės egzaminui - pasidalinti patirtimi bei išgirsti lietuvių kalbos mokytojų pastabas bei pasiūlymus. Rišlaus teksto vaidmenį mokomajame procese sureikšminti kaip svarbiausią alternatyvą. (daugiau)

 2013-04-02/11
Ispanų kalbos kursai - Carlos Viscallis jau kelinti metai neaplenkia Druskininkų. Mielai skiria laiko Druskininkų švietimo įstaigų mokytojų, moksleivių, studentų, miesto bendruomenės narių ispanų kalbos mokymui, žinių gilinimui, gebėjimų ugdymui. (daugiau)


2012 metai

 2012-12-14
Kaligrafija visiems – tai japonų lektorių vedama paskaita, kurios tikslas – supažindinti su japonų kalba, kultūra, bei trupučiu kaligrafijos. Tai Kalėdų dovana sau, bei artimam žmogui Kalėdinis sveikinimas japonų kalba. Labai kilnus renginys, skirtas labdarai – vaikų išlaikymo fondui. (daugiau)

 2012-06-01
Druskininkų švietimo centre vyko Druskininkų savivaldybės ir Baltarusijos delegacijos Komunalinių paslaugų gerosios patirties sklaida. Pranešimus skaitė Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja, Vlada Prunskienė, Druskininkų butų ūkio direktorė, Tadas Miškinis, Druskininkų vandenvalos direktorius. (daugiau)

 2012-03-15
Švietimo centre vyko EBRU meno taikymas ugdyme, skirtas įvairių dalykų mokytojams. Programos tikslas - pristatyti EBRU meno (tapybos ant vandens) terapiją, kaip naujai besikuriančią ugymo ir terapijos rūšį Lietuvoje, teikiamą socialinės atskirties bei specialiųjų poreikių asmenims. (daugiau)

 2012-01-29 / 2012-02-04
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ Nr. VP1-2.2.-ŠMM-02-v-01-006, š.m. sausio 29 – vasario 4 dienomis organizavo stažuotę į Škotiją. Atranką laimėjo 12 dalyvių iš pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą formuojančių bei paslaugas teikiančių institucijų, mokytojų dalykininkų asociacijų, netradicinio ugdymo institucijų ( atrankoje dalyvavo bei laimėjo vieną vietą ir mūsų švietimo centras). Pagrindinis stažuotės tikslas – susipažinti su užsienio šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumais (modeliai, formos ir t.t.) formuojant ir įgyvendinant politiką nacionaliniu, regioniniu bei įstaigos lygmenimis. (daugiau)

Atnaujinta: 2017-01-31     

Naujienos
Formos
Renginių planai
Gerosios patirties sklaida
Paslaugos kitoms savivaldybėms
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA