Druskininkų švietimo centras
Mokytojų sąrašas


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomieji dalykai

Pareigos

1.

Petras Stočkus

Lietuvių kalba

Mokytojas metodininkas

2.

Snieguolė Stravinskienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

3.

Irena Megelinskienė

Užsienio (rusų) kalba
Užsienio (anglų) kalba

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja

4.

Danguolė  Česaitytė-Rutkauskienė

Užsienio (anglų) kalba
Istorija

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja

5.

Zita Vilkelienė

Užsienio (vokiečių) kalba

Vyresnioji mokytoja

6.

Jonas Subačius

Užsienio (prancūzų) kalba

Mokytojas metodininkas

7.

Stasė Kirkliauskienė

Geografija

Mokytoja metodininkė

8.

Aldona Babarskaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

9.

Edita Kibildienė

Matematika
Informacinės technologijos

Mokytoja
Mokytoja

10.

Daiva Vasiljevienė

Biologija

Vyresnioji mokytoja
 

11.

Vincė Urbonienė

Fizika

Mokytoja metodininkė

12.

Gražina Kalesnykaitė

Chemija

Vyresnioji mokytoja

13.

Nijolė Navickienė

Muzika

Vyresnioji mokytoja

14.

Vaiva Gintutienė

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

15.

Jūratė Kygienė

Dailė

Mokytoja metodininkė

16.

Rita Biliūnienė

Technologijos

Mokytoja

17.

Ingrida Damulevičiūtė

Tikyba

Mokytoja

18.

Elita Kolpakaitė

Istorija
Etika

Mokytoja
Mokytoja

19.

Donatas Savukynas

Dailė

Mokytojas


___________________
Atnaujinta: 2014-11-19     
Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
Renginiai
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA