Druskininkų švietimo centras
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai

 


Ugdymo tikslas

Užtikrinti tinkamų ugdymo (- si) sąlygų sudarymą įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą savivaldybės gyventojams.


Ugdymo uždaviniai

1. Pagalba mokiniams, įsigyjant trūkstamų kompetencijų arba jų atnaujinimas.

2. Informacinių technologijų panaudojimas siekiant geresnės ugdymo kokybės.

3. Mokytojų pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas.

4. Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimas.

5. Aktyvių mokymosi metodų taikymas, siekiant ugdymą vykdyti per kompetencijas.

6. Lankomumo gerinimas, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.

7. Vertinimo sistemos tobulinimas, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų.

 

___________________

Atnaujinta: 2018-09-12    

Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA