Druskininkų švietimo centras
FORMALUSIS UGDYMAS            NAUJIENOS             PASLAUGŲ KAINOS             nuostatai            
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ Druskininkų švietimo centre pagrindinio ir vidurinio ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu.

(pagrindinio ir vidurinio ugdymo nuotoliniu būdu aprašas)

(nemokama psichologinė pagalba tėvams)
Lietuvos Respublikos policijos pranešimas.


Kelias – nelengvas. Jame ištveria stipriausieji. Tik tie, kurie savo širdžių šiluma uždega žibintus, kad kitiems tame kelyje būtų šviesiau ....Mokyklos pavadinimas – Druskininkų švietimo centras.

Adresas – M. K. Čiurlionio g. 80, LT – 66144, Druskininkai.

Įstaigos tipas – suaugusiųjų mokymo centras.

Mokomoji kalba – lietuvių.Kontaktai:

Centro direktorius – Vytautas Gintutis, tel.(8 313) 51853, el. p. : gintutis@dscentras.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir švietimui – Rita Biliūnienė, tel.(8 313) 51463, el. p. : rita@dscentras.lt
Centro taryba:

Centro tarybos pirmininkė – Edita Kibildienė.

Mokytojų atstovės – Aldona Babarskaitė, Rita Biliūnienė.Atnaujinta: 2020-04-01    

Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBA FINANSAI