Druskininkų švietimo centras
Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

 

  Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


 

Danguolė ČESAITYTĖ-RUTKAUSKIENĖ

projekto koordinatorė                                                              

   Bendras projekto tinklalapis

,,BŪDAI, KAIP PRITRAUKTI SUAUGUSIUOSIUS NUOLATOS MOKYTIS“

 

2008-08-01-2010-07-31 Druskininkų švietimo centras kartu su kitomis 6 ES šalimis: Ispanija, Graikija, Italija, Čekija, Bulgarija ir Estija vykdė Grundtvig mokymosi partnerystės projektą ,,Ways of Attracting Adults to Keep Learning“ (liet. ,,Būdai, kaip pritraukti suaugusiuosius nuolatos mokytis“). Grundtvig paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Pagrindinis projekto koordinatorius – Ispanija. Projekto pagrindinė kalba – anglų kalba.

                     Pasiektas pagrindinis projekto tikslas – suaugusieji besimokantieji noriai lankėsi Druskininkų švietimo centre ir ,,mokėsi darant“, t.y. naudojosi informacinėmis komunikavimo priemonėmis, mokėsi anglų kalbos ir naudojosi internetu, kad įgytų, atrinktų, įvertintų, saugotų, pristatytų ir keistųsi visų rūšių informacija.

                     Pagrindiniai projekto dalyviai buvo 45 LPS ,,Bočiai“ Druskininkų miesto bendruomenės nariai ir Druskininkų švietimo centro 10 suaugusiųjų klasių moksleivių. Projekto metu besimokantieji suaugusieji lankė anglų kalbos ir IT taikymo kursus, rinko įvairią medžiagą apie Druskininkus, užrašė legendas, pasakojimus ir dzūkiškų valgių receptus, fotografavo miesto įžymias vietas bei paminklus, o visą informaciją apdorojo kompiuterine technika. 7 šalių besimokantieji dalyvavo projekto susitikimuose, kurie vyko Noia (Ispanijoje), Ostravoje (Čekijoje), Taline (Estijoje), Druskininkuose, Neapolyje (Italijoje), Volose (Graikijoje) ir Varnoje (Bulgarijoje). Taip skatintas tarpkultūrinis dialogas lankant projekte dalyvaujančių šalių suaugusiųjų mokymo institucijas ir pasidalinant gerąja projekto vykdymo, suaugusiųjų mokymo ir mokymosi patirtimi. Druskininkų švietimo centras įvykdė vienuolika darbuotojų ir šešis besimokančiųjų mobilumus (išvykas) į projekte dalyvaujančias šalis. Besimokantieji Druskininkų švietimo centre sukūrė plakatą apie suaugusiųjų švietimą, pildė bendrą 7 šalių pagrindinių žodžių žodyną, rinko medžiagą bendram 7 šalių švenčių kalendoriui ir „Neoficialiam Druskininkų miesto gidui“, sukūrė videofilmą ,,Pasakojimai apie pilkapius ir legenda apie sūriuosius mineralinius šaltinius“. Sukurtas bendras projekto tinklalapis anglų kalba http://users.sch.gr/Vigklas/, kuriame patalpinta pagrindinė informacija pie projektą, partnerius ir projekto rezultatus.

Projektas buvo pagrįstas pagrindinėmis kompetencijomis: bendravimu gimtąja ir anglų kalbomis, pagrindiniais gebėjimais technologijų ir mokslo srityse, skaitmeniniu raštingumu, mokymusi mokytis, tarpasmeniniais įgūdžiais, socialiniais ir pilietiniais gebėjimais ir kultūriniu sąmoningumu bei raiška.

Šis tarptautinis projektas besimokantiesiems buvo puiki galimybė aktyviai ir prasmingai mokytis, patobulinti anglų kalbą ir IKT gebėjimus, pažinti kitas šalis ir jų suaugusiuosius besimokančiuosius, pasikeisti mokymosi patirtimi, kurti bendrus projekto produktus.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti interneto svetainėje www.dscentras.lt ir http://users.sch.gr/Vigklas/


 
Atnaujinta: 2014-03-04     
Tvarios plėtros skatinimo projektas (klasterystė)
UPC projektai
Nordplus Adult
Grundtvig mokymosi partnerystės projektas
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikla
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA