Druskininkų švietimo centras
KARJEROS UGDYMAS            NAUJIENOS              PASLAUGŲ KAINOS

 


 KAIP IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ INTERNETU
 NEMOKAMI PATARIMAI

https://anglucentras.lt     Infografikas                      Nuo 2012 metų spalio mėn. Druskininkų švietimo centras dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

                      Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

                      Mokinio karjeros kompetencijos: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo.  

                      Mokykloje teikiamos karjeros paslaugos :

  • ugdymas karjerai (integruotas karjeros kompetencijų ugdymas pamokose, tikslinis karjeros kursas – seminarai, pamokos, kita – karjeros kompetencijoms ugdyti)
  • karjeros konsultavimas (konsultacijos teikiamos individualiai, grupėmis, mokiniams, jų tėvams)
  • karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu).

                      Mokykloje vyksta Karjeros dienos, kurių metu organizuojam susitikimai su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais. Vyksta išvykos į įstaigas ir organizacijas, Darbo biržą, atvirų durų dienas aukštosiose ir profesinėse mokyklose.

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo: 

  • karjeros konsultantė Rita Biliūnienė  – 2 kab., el.p.: rita@dscentras.lt  

  


 KONSULTACIJŲ LAIKAS:  

(pagrindinis pastatas 2 auditorija / mokytojų kambarys I aukštas)

Pirmadienis – ketvirtadienis                    17.00 – 18.00

 

Pastaba: dėl konsultacijų Jums patogiu kitu laiku galima tartis individualiai.


 

Pagrindiniai dokumentai:  

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012 

 Lietuvos Respublikos Seimas 

Ugdymo karjerai programa

  

 

TESTAI:

 Profesijos pasirinkimo testas:

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1   

Asmenybės kryptingumo testas:

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3  

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas:

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

 

 

JAUNIMUI AKTUALU:

Apie studijas ir profesijas : http://www.ldb.lt

Įsidarbinimo galimybių barometras : http://www.ldb.lt

Paklausios profesijos:   http://www.ldb.lt

Profesijų pasaulis:  http://www.karjera.puslapiai.lt

Profesijos testas : http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1

Europass CV pildymas internetu:

https://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do 

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos: http://europass.lt/dokumentai/europass-cv

Karjeros  leidiniai:

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html  

Profesijų vadovas:

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas  

Profesijų klasifikatorius:

https://www.aikos.smm.lt/vaikai/profesijos/SitePages/Pagrindinis.aspx


 

FILMAI APIE PROFESIJĄ:

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

  

Mokinių Ugdymo Karjerai Informacinė Svetainė

 

 

LAIDOS „ATEITIES PROFESIJA“ ĮRAŠAI:

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/27147  

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/27146  

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/27150 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/27154 

https://www.youtube.com/playlist

 

 

 NAUDINGOS NUORODOS:

www.kurstudijuoti.lt 

www.aikos.smm.lt  

www.europa.eu  

www.smm.lt/smt/tvam/index.htm  

www.ldb.lt  

www.studijos.lt  

www.lamabpo.lt  

 


Atnaujinta: 2020-02-25    

APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI