Druskininkų švietimo centras
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS            NAUJIENOS             PASLAUGŲ KAINOS


Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2015-07-31 įsakymu Nr. V-868 “Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditavimo” Druskininkų švietimo centras akredituojamas 5 (penkeriems) metams.

Akreditacijos pažymėjimas


PEDAGOGŲ IR VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMASTikslas – kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas, tenkinant pedagogų, vadovų kompetencijos poreikį.


Veiklos kryptys:

 • Seminarų, paskaitų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas.
 • Gerosios patirties ir informacijos sklaida.
 • Konsultacijos, pagalba rengiantiems mokomąją metodinę medžiagą.
 • Informacijos apie renginius, konkursus, projektus paieška ir sklaida.
 • Pedagogų poreikių duomenų bazės kūrimas.
 • Bendrų projektų su kitomis institucijomis rengimas ir vykdymas.
 • Parodų, konkursų rengimas.


Renginiai ir dalyviai


Druskininkų švietimo centro renginių dalyviai tai Druskininkų savivaldybės bei kitų savivaldybių ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, pavaduotojai. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Švietimo plėtotės centro darbuotojai.

Lektoriai

 • Savivaldybės administracijos darbuotojai.
 • Druskininkų ir kitų savivaldybių ugdymo įstaigų darbuotojai.
 • Lietuvos universitetų, institutų, kolegijų dėstytojai.
 • Ministerijų, apskričių specialistai.
 • Švietimo plėtotės, Didaktikos centro specialistai.
 • Knygų autoriai.
 • Psichologai.
 • Lektoriai iš užsienio.


Kvalifikacijos kėlimo seminarai

 

Kiekvienas Druskininkų savivaldybės padagogas gali kreiptis į švietimo centrą su pasiūlymais ir idėjomis dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių, dėl pasidalijimo gerąją darbo patirtimi bei visais kitais su Švietimo centro veikla susijusiais klausimais.

Už pedagogų kvalifikacijos kėlimą atsakinga Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja
Snieguolė Stravinskienė
- tel.: 8 313 51178 
el. p.: snieguole@dscentras.ltAtnaujinta: 2019-04-18    

Formos
Renginių planai
Gerosios patirties sklaida
Paslaugos kitoms savivaldybėms
APIE MUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI