Druskininkų švietimo centras
Mokinių vertinimas

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas


Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami 10 balų sistema.

Dorinio ugdymo pasiekimai nevertinami balais, rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Pasirenkamieji dalykai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Pilietiškumo pagrindai II (g) klasėje vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Ekonomika I (g) klasėje vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

Technologijos I-II (g) klasėse vertinamos „įskaityta“ arba „neįskaityta“.

_______________________________
 
Atnaujinta: 2018-09-07     

Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA