Druskininkų švietimo centras
Nuostatai

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

  

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-196 „DĖL DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

. 2019 m.spalio 28 d. Nr. T1-138
Druskininkai


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Druskininkų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Druskininkų švietimo centro nuostatus, patvirtintus Druskininkų savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-196 „Dėl Druskininkų švietimo centro nuostatų“ ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

  2. Įgalioti Druskininkų švietimo centro direktorių Vytautą Gintutį pasirašyti Druskininkų švietimo centro nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus veiksmus, susijusius su jų užregistravimu Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI
Atnaujinta:  2019-11-26     

 

 

Nuostatai
Struktūra
Kontaktai
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA