Druskininkų švietimo centras
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikla


 

Anglų kalbos mokytojų kvalifikacijos  tobulinimo kursai Sautamptone

 

Danguolė Česaitytė-Rutkauskienė

Druskininkų švietimo centro anglų k. vyresnioji mokytoja

 

Sautamptonas- tai miestas ir jūrų uostas, iš kurio 1912 m. balandžio 10 d. išplaukė į savo vienintelę kelionę transatlantinis keleivinis laivas ,,Titanikas“. Daugelio žmonių likimai nulemti šiame mieste.

2014 m. balandžio 7-11 d. dalyvavau anglų k. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose pagal Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig paprogramę ,,Eklektinis įrankių rinkinys anglų k. mokymui" Southamptone, Anglijoje. Kursus organizavo Lewis School of English, veikianti jau 38 metus.

Kodėl Anglija, kodėl Soutamptonas? Norėjau patobulinti anglų kalbą, įgyti naujų anglų k. dėstymo metodikos žinių bei pamatyti, kaip Anglijoje mokomi suaugusieji anglų kalbos kaip pirmosios užsienio kalbos.

Minėtus 5 dienų kursus pasirinkau todėl, kad jų programą sudarė ne tik anglų kalbos tobulinimas, bet ir anglų k. mokymo kūrybiškumo lavinimas, dabartinių anglų kalbos dėstymo suaugusiems metodų rinkinys. Tai intensyvūs, interaktyvūs, netradicinio mokymo kursai, suteikiantys galimybių išmokti anglų k. dėstymo metodų įvairovę.

Pagrindiniai kvalifikacijos tobulinimo kursų tikslai: suteikti entuziazmo mokytojams, aktyvinti darbą grupėmis ir kūrybiškumą; pristatyti įvairias anglų k. dėstymo technikas bei metodus; skatinti mokytojų kūrybiškumą; skatinti mokytojus turėti savo mokymo ,,įrankių rinkinį“ (tai dėstymo metodai, būdai, medžiaga anglų k. mokymui XXI amžiuje).

Kursuose dalyvavo 6 mokytojai iš Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos ir Graikijos. Mokytojai buvo apgyvendinti vietinių britų šeimose.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vykdavo visą darbo dieną. Temos buvo įvairios - ,,Į mokinį orientuotas mokymas", ,,Kūrybiniai ištekliai", ,,Video naudojimas pamokose", ,,Įrankiai internetiniam mokymui", ,,Autentiškos medžiagos pritaikymas ir panaudojimas", ,,Metodai: teorija ir praktika", ,,Vadovėlių pritaikymas", ,,Klasės suolų išdėstymas ir dinamika", ,,Klaidų taisymas", ,,Dainos pamokoje", ,,Anglų k. mokymas pasakojimų pagalba". Kursus vedė 7 dėstytojai britai, turintys didelę mokymo patirtį. Vykdavo bendros paskaitos su kita anglų k. mokytoju grupe , kurie dalyvavo kursuose ,,Reflektyvus mokytojas“.

Anglų k. dėstymo metodika skiriasi nuo tradicinių anglų k. pamokų. Didžiausias dėmesys – mokiniui ir jo mokymosi rezultatams. Akcentuota pauzės galia, kai mokytojas kantriai laukia mokinių atsakymų, skatindamas juos pačius rasti atsakymus. Praktinių užsiėmimų metu tiesiog buvome mokiniais ir atlikdavome įvairias kūrybines užduotis: vaidinome scenas pagal skaitomą pasakojimą, užrašinėjome pasakojimus. Paskutinė kursų diena buvo išbandymas visiems mokytojams. Reikėjo pademosntruoti 3 minučių trukmės veiklą pagal duotą temą, reikėjo sudominti ,,mokinius“ – kursų dalyvius-mokytojus, vaidinti, įjungti visus mokinius ir kuo mažiau kalbėti. Svarbiausia – kad mokiniai daugiau dirbtų, kalbėtų, atsakinėtų. Mano mini mokymo tema ,,Kaip pagaminti omletą?“. Pasitelkiau vaizdines priemones, mimiką, vaidinimą, darbą grupėmis. Stebėtoju buvęs anglų k. dėstytojas Jonny Kowal buvo labai tolerantiškas, siekęs padėti mums ir atrasti pozityvius mokymo dalykus, ir atsargiai pačių paklausdamas, ką norėtume taisyti.

Susipažinome su Soutamptono istoriniu ir kultūriniu paveldu. Vaikščiojome Senamiestyje, apžiūrėdami Tiudorų namą, miesto gynybinę sieną. Soutamptono parkai pilni žydinčių gėlių, paukščių. Aplankiau Souatmptono jūrų muziejų, kuriame yra ekspozicija, skirta laivui ,,Titanikas“, jo istorijai, statybai. Įrengtoje navigacinėje salėje, virtualioje erdvėje, gali pabandyti vairuoti laivą upe ar vandenyne. Su grupele mokytojų aplankiau Winchesterį, kur gyveno žymioji anglų rašytoja Džeinė Ostin.

Gaila buvo išsiskirti su kursų dalyviais, tačiau dar laukia eksperimentinės pamokos savo klasėje, panaudojant kursuose įgytus anglų k. dėstymo metodikos įgūdžius, visiškai kitokį nei įpratę klasės suolų išdėstymą, mokytojo vietą ir mokinių sėdėjimo vietas.

Kursai padėjo patobulinti anglų kalbą, sužinoti mokymo metodikos naujoves, įgyti naujų anglų k. dėstymo metodikos žinių, susipažinti su Soutamptono istoriniu paveldu.

Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autorės požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.


 

Anglų kalbos mokytojai po kursų baigimo/Tom Bradbury nuotrauka

 Atnaujinta: 2014-05-06     

 

Tvarios plėtros skatinimo projektas (klasterystė)
UPC projektai
Nordplus Adult
Grundtvig mokymosi partnerystės projektas
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikla
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA