Druskininkų švietimo centras
Mokinių priėmimo mokytis sąlygos


Mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokiniai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta ,,Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos“ tvarka.

Į centrą priimami Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir kitose Alytaus apskrities vietose gyvenantys piliečiai nuo 18 metų. Išimties tvarka, atsižvelgus į sąlygas, į centrą priimami mokytis 16-18 metų jaunuoliai. Jų priėmimas derinamas su savivaldybės švietimo skyriumi.

Norintieji mokytis privalo pristatyti šiuos dokumentus:

  • prašymą
  • įsigyto išsilavinimo pažymėjimą
  • asmens tapatybę tvirtinantį dokumentą
  • sveikatos pažymėjimą (medicininę pažymą)

Priėmimas mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu ir mokymosi sutartimi. Priėmus mokytis, mokinio duomenys įtraukiami į mokinių registrą ir suformuojama jo asmens byla.


Užsienyje mokęsi asmenys priimami bendra tvarka.


________________
Atnaujinta: 2018-09-10     

Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA