Druskininkų švietimo centras
Mokytojų sąrašas


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dėstomieji dalykai

Pareigos

1.

Aldona Brasevičienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

2.

Snieguolė Stravinskienė

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

3.

Irena Megelinskienė

Užsienio (rusų) kalba
Užsienio (anglų) kalba

Vyresnioji mokytoja
Mokytoja

4.

Aldona Babarskaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

5.

Saulius Lukošiūnas

Etika

Vyresnysis mokytojas

6.

Virginija Palubinskienė

Istorija

Vyresnioji mokytoja

7.

Edita Kibirkštytė

Geografija

Vyresnioji mokytoja

8.

Eleonora Čepulienė

Biologija

Mokytoja metodininkė

9.

Edita Kibildienė

Matematika
Informacinės technologijos

Mokytoja
Mokytoja

10.

Daiva Vasiljevienė

Biologija

Mokytoja metodininkė
 

11.

Snieguolė Tamulevičienė

Fizika

Vyresnioji mokytoja

12.

Gražina Kalesnykaitė

Chemija

Vyresnioji mokytoja

13.

Diana Sinkevičiūtė

Lietuvių kalba

Mokytoja

14.

Jūratė Kygienė

Dailė

Mokytoja metodininkė

15.

Rita Biliūnienė

Technologijos

Mokytoja

16.

Zita Lapinskienė

Tikyba

Mokytoja

17.

Danutė Platūkienė

Istorija

Mokytoja

18.

Gintarė Vitko

Muzika

Mokytoja


___________________
Atnaujinta: 2019-09-13     
Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA