Druskininkų švietimo centras
Biblioteka

Knygos nuskaidrina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina jį tauriausiems siekiams, aštrina protą ir švelnina širdį.


Bibliotekininkė: Rita Biliūnienė

Kontaktai: el. p. rita@dscentras.lt tel. (8313) 51463

Darbo laikas:

pirmadienis - ketvirtadienis 10:00 - 12:00 / 12:45 - 15:00

penktadienis 8:00 - 11:00


Biblioteka yra tiesioginė mokinių ugdymo dalyvė. Ji padeda išsiugdyti komunikacinius, informacinius, mokymosi mokytis ir kitus gebėjimus. Ji padeda susirasti reikalingą informaciją.

Biblioteka padeda įgyvendinti  įstaigai keliamus tikslus ir uždavinius, sudaro sąlygas asmenybės tobulėjimui.Pagrindiniai bibliotekos tikslai:

 • Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą.
 • Diegti naujas informacines technologijas.
 • Sudaryti jaukią aplinką ir geras sąlygas lankytojams.

Apie biblioteką:
 • Biblioteka įsteigta 2004 m.
 • Bibliotekos struktūra: abonementas, skaitykla, saugykla.
 • Techninė įranga: 4 kompiuteriai, 1 spausdintuvas, kopijavimo aparatas, televizorius, vaizdo grotuvas, projektorius ir ekranas (nešiojami), fotoaparatas.
 • Bibliotekoje yra interneto ryšys.
 • Darbo vietų skaitykloje: 12.

Bibliotekos teikiamos paslaugos:

 • Pagalba mokiniams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti.
 • Retos knygos - enciklopedijos, albumai, žodynai, žinynai, vieninteliai leidinių egzemplioriai - į namus neišuodamos.
 • Informacijos paieška pagal mokinių bei mokytojų užklausas, kai pasitelkiami įvairūs turimi informacijos šaltiniai (katalogai, kartotekos, žodynai, žinynai, enciklopedijos ir kt.)
 • Nuolatinis informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Renginių, parodų organizavimas ir pagalba organizuojant renginius.
 • Visos kompiuterizuotos skaityklos teikiamos paslaugos.
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Informacijos suteikimas profesijos pasirinkimo klausimais.

Bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai:


Bibliotekos veikla 2018 - 2019 metais

Leidiniai gauti 2015 metais

Leidiniai gauti 2014 metais

Kompiuterinės mokomosios priemonės CD ir DVDAtnaujinta: 2019-10-22      
 
Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA