Druskininkų švietimo centras
PROJEKTINĖ VEIKLA            NAUJIENOS              PASLAUGŲ KAINOSProjektas – žodžio reikšmė

projèktas [lot. projectus – mestas į priekį]:
   1. iš anksto parengta dokumentacija, pagal kurią numatytą objektą galima pagaminti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti;
   2. parengtinis, numatomasis, negalutinis kurio nors akto arba dokumento tekstas;
   3. planas, sumanymas.

Informacijos šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985
© 2009-2015 Zodziai.lt - tarptautinių žodžių žodynas
http://www.zodziai.lt/reiksme&word=Projektas&wid=16107


Apie projektus

Projektas – tai laikina veikla, galinti peraugti į pastovią, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz., produkto ar paslaugos sukūrimą), turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius. Projekto tikslai gali skirtis nuo bendrųjų organizacijos tikslų, didelių projektų planavimui, įgyvendinimui ir stebėjimui gali būti sukuriamos specialios laikinos organizacinės struktūros – projekto grupė, viena ar kelios darbo grupės. Iki XX a. vidurio „projektais“ vadinti planai, t. y. tai, kas padaroma prieš imantis planuojamos veiklos. Šaltojo karo metu po palydovų krizės „projektas“ ėmė įgauti ir kitą prasmę ir ėmė formuotis kaip specializuotos žinios ir savarankiška koncepcija kartu su projektų vadyba. JAV Gynybos ministerija norėjo pagreitinti karinių (ginkluočių kūrimo) projektų procesus ir sukūrė naujus įrankius (modelius) šiam tikslui pasiekti. Kaip dalis Polar povandeninio raketnešio programos 1958 metais išrastas PERT (angl. Program Evaluation and Review Technique). Tuo pačiu metu DuPont korporacija išrado panašų modelį, pavadintą CPM (kritinio kelio metodas angl. Critical Path Method). PERT vėliau buvo papildytas WBS (darbų išskaidymo struktūra angl. Work Breakdown Structure). Procesų srautas ir struktūra (angl.Workflow) greit paplito privačiose įmonėse, ypač vykdančiose karinius užsakymus.

Projekto apibrėžimas
Egzistuoja keletas projekto apibrėžimo variantų, kurie atsirado dėl skirtingų ir organizacijų (pvz., Project Management Institute) įtakos:
Projektas – laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz., produkto, paslaugos ar rezultato sukūrimą), turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius.
Projektas – vienkartinis darbas turintis tikslą, išreikštą kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais ir laikiną organizacinę struktūrą, kuri likviduojama jam pasibaigus.

Projektų tipai
Projektai gali būti skirstomi pagal apibrėžtus tikslus ir būdus jiems pasiekti:
       inžineriniai projektai,
       produkto (paslaugos) kūrimo projektai,
       sistemų kūrimo projektai,
       tyrimų bei organizacijų pertvarkymo projektai.
Projektai gali būti skirstomi pagal sprendžiamas problemas, jų aktualumą ir sprendimų naujumą:
       tipiniai projektai, kurie gali būti atkuriami skirtingose situacijose, juos pakoregavus pagal vietos sąlygas,
       unikalūs projektai, kurie negali būti tiražuojami dėl to, kad jų situacijos nesikartoja, nes neįmanoma sukurti kitos panašios projektavimo srities.
Projektai gali būti skirstomi pagal sudėtį ir veiklos srities struktūrą:
       vienetiniai (monoprojektai) projektai – atskiri, nepriklausomi nuo kitų projektų, skirtingo tipo ir dydžio projektai,
       daugialypiai (multiprojektai) projektai – projektų kompleksas ar programa, susidedanti iš tarpusavyje susijusių vienetinių projektų,
       labai dideli projektai (megaprojektai) projektai – tikslinės regionų vystymo programos, apimančios keleto vientynių ir daugialypių projektų.
Projektai pagal veiklos sritis gali būti tokie:
       mokomieji ir švietimo projektai,
       tyrimų ir vystymo projektai,
       inovaciniai projektai,
       investiciniai projektai,
       kombinuoti projektai.
Pagal trukmę projektai gali būti skirstomi į:
       trumpalaikius (mažiau nei 3 metų),
       vidutinės trukmės (3-5 metų),
       ilgalaikius (daugiau nei 5 metų).
Projekto savybės
Kiekvienas projektas pasižymi šiomis esminėmis savybėmis:
       tikslo unikalumas,
       trukmės laikinumas,
       išteklių ribotumas.
Projektų objektai
       tikslai,
       apimtis,
       organizacija,
       laikas, išlaidos, kokybė.
Projekto fazės
       inicijavimas (initiation),
       planavimas (planning),
       vykdymas (production),
       kontrolė, stebėjimas (monitoring),
       užbaigimas (completion).

Informacijos šaltinis: Vikipedija – laisvoji enciklopedija
https://lt.wikipedia.org/wiki/ProjektasAtnaujinta: 2017-11-09    

Tvarios plėtros skatinimo projektas (klasterystė)
UPC projektai
Nordplus Adult
Grundtvig mokymosi partnerystės projektas
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikla
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI