Druskininkų švietimo centras
Tvarios plėtros skatinimo projektas (klasterystė)

 


Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ baigiamoji informacija

The Project „Promotion of Sustainable Development by Strengthening the Social Clustering in Public Sector“ Final Information

Nr. 1  2016-10-27 EN... download
Nr. 1  2016-10-27 LT.... atsiųsti

Nr. 2  2016-11-21 EN... download
Nr. 2  2016-11-21 LT.... atsiųsti

Nr. 3  2016-12-02 EN... download
Nr. 3  2016-12-02 LT.... atsiųsti

Nr. 4  2017-01-17 EN... download
Nr. 4  2017-01-17 LT.... atsiųsti

Nr. 5  2017-02-20 EN... download
Nr. 5  2017-02-20 LT.... atsiųsti

Nr. 6  2017-03-15 EN... download
Nr. 6  2017-03-15 LT.... atsiųsti

Nr. 7  2017-04-28 EN... download
Nr. 7  2017-04-28 LT.... atsiųsti


Project “Promotion of Sustainable Development by Strengthening the Social Clustering in Public Sector” Partner Visit to Oslo, Norway 2017-04-03 – 2017-04-06

In April 3th – 6th, 2017 he project partner representatives will take part in the second visit to Norway. The main purpose of the visit - to deliver social clustering competency model as a project activity 1.1.1. result. In visit in Oslo will be intensive meetings, discussions and discussions with the project partners and the Norwegian public sector organizations and their operating structures. During the meetings will be presented project’s the results achieved also the project will take place in an intensive dissemination of information about best practices inherited. More...

Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ partnerių atstovų vizitas Osle, Norvegija

2017 m. balandžio mėn. 3-6 dienomis projekto partnerių atstovai dalyvaus antrame vizite Norvegijoje. Pagrindinis vizito tikslas – pristatyti socialinės klasterystės kompetencijų modelį kaip projekto veiklos rodiklio 1.1.1. rezultatą. Osle vyks intensyvūs susitikimai, diskusijos ir aptarimai su projekto partneriais bei Norvegijos viešajame sektoriuje veikiančiomis organizacijomis ir jų struktūromis. Per susitikimus bus pristatomi pasiekti projekto rezultatai, vyks intensyvi informacijos sklaida apie perimtą gerąją patirtį. Daugiau...

Informacijos rengėjas: VšĮ Renginių fabrikas (Showart kūrybos studija)Socialinė klasterystė ir viešasis sektorius – pristatyti pasiekti rezultatai

Š. m. kovo 22 d. (trečiadienį) įvyko viešinimo renginys, skirtas pristatyti 2015 m. mūsų šalyje pradėtą įgyvendinti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“. Prie projekto įgyvendinimo mūsų šalyje prisidėjo Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkai, bendradarbiaudami su partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija“, „Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija“ bei Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybių bei jų pavaldžių institucijų specialistai. Projekte dalyvauja 13 partnerių. Daugiau...

Informacijos rengėjas: VšĮ Renginių fabrikas (Showart kūrybos studija)Project “Promotion of Sustainable Development by Strengthening the Social Clustering in Public Sector” publicity event - the results achieved

In February 22th, 2017 event will take place in publishing project “Promotion of Sustainable Development by Strengthening the Social Clustering in Public Sector” rezults. The implementation of the project in our country contributed by Lithuanian University of Educational Sciences, scientists, in collaboration with partners from Norway Flexible Education, Norway, Vilnius College of Design, PI Amber Academy, Lithuanian College of Democracy and Utena, Druskininkai, and Birzu municipalities and their subsidiaries institutions. The project involves 13 partners. More...

Starts Virtual Training For The Public Sector

Strengthening the Lithuanian public sector social clustering competencies this month will introduce a virtual learning models in Lithuanian and English languages which will be available for each of our country's public sector workers modules are created under the project ”Promotion of Sustainable Development by Strengthening the Social Clustering in Public Sector” and implemented by Lithuanian University of Educational Sciences together with Utena, Druskininkai, debate and Birzu municipalities, Vilnius College of Design, Lithuanian College of Democracy, PI "Amber Academy and partners from Norway Flexible Education, Norway. More...

Startuoja specialiai viešajam sektoriui sukurti virtualūs mokymai

(REGISTRACIJOS INFORMACIJA ir FORMA)

Stiprinant Lietuvos viešojo sektoriaus socialinės klasterystės kompetencijas ir įgyvendinant Lietuvos edukologijos universiteto kartu su Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybėmis, Vilniaus dizaino kolegija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija“ ir partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“ vykdomą projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“, jau šį mėnesį bus pristatyti mokslininkų sukurti virtualūs mokymosi modeliai, kurie lietuvių ir anglų kalbomis bus prieinamikiekvienam mūsų šalies viešojo sektoriaus darbuotojui. Daugiau ...

NEMOKAMI mokymai bus vykdomi nuotoliniu būdu, todėl jų dalyviai galės studijuoti jiems patogiu metu prisijungę prie sistemos. Įvykdę vieną mokymo programą dalyviai gaus sertifikuotą Lietuvos edukologijos universiteto pažymėjimą (4 kreditų, kurie užskaitomi kaip studijų programų aukštosiose mokyklose dalykai). Pasirinktų modulių skaičius nėra ribojamas.
Daugiau informacijos rasite: www.socialcluster.lt

PROGRAMOS


Informacijos rengėjas: VšĮ Renginių fabrikas (Showart kūrybos studija)Socialinė klasterystė, arba ko mokysis mūsų šalies viešasis sektorius

Gruodžio 15 d. Seime įvyko projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ viešinimo renginys, kurio metu buvo pristatytas Lietuvos edukologijos universiteto kartu su Utenos, Druskininkų, Prienų ir Biržų savivaldybėmis, Vilniaus dizaino kolegija,VšĮ Gintarinė akademija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija ir partneriais iš Norvegijos „Flexible Education Norway“ vykdomas Norvegijos projektas, skirtas prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę keičiantis gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Daugiau...

Informacijos rengėjas: VšĮ Renginių fabrikas (Showart kūrybos studija)Projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“
Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006

Projekto tikslas: prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, skatinant tvarią plėtrą ir stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus, bendradarbiavimą ir socialinę klasterystę tarp vietos ir regionų partnerių.

Projekto uždaviniai:
1. Ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialines klasterystės kompetencijas skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo.
2. Gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus.
3. Užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcinių priemones vietos ir regionų lygiu.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2015 m. rugsėjo 11 d. – 2017 m. balandžio 30 d.

Projekto vykdytojas: Lietuvos edukologijos universitetas.

Projekto partneriai: Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų rajono savivaldybė, Prienų globos namai, Druskininkų savivaldybė, Druskininkų Švietimo centras, Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus Dizaino kolegija, VšĮ Gintarinė akademija, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.

Projektas finansuojamas: Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Detalesnę informaciją rasite: www.socialcluster.lt

Projekto informacija PDF formatu


Informacijos rengėjas: VšĮ Renginių fabrikas (Showart kūrybos studija)

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „TVARIOS PLĖTROS SKATINIMAS STIPRINANT VIEŠOJO SEKTORIAUS SOCIALINĘ KLASTERYSTĘ“

Projekto vadovė LEU Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė
doc. dr. Angelė Kaušylienė

Šių metų rugsėjo 3 dieną, Lietuvos edukologijos universitete, vyko susitikimas, kuriame buvo aptariamas projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ bei tolimesni įgyvendinimo planai.

Projektu siekiama prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę, keičiantis gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos. Šis tikslas bus įgyvendinamas:

1) ugdant įgūdžius ir plėtojant socialines klasterystės kompetencijas, skatinant mokymąsi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo;
2) gerinant valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus projekto partnerių institucijose;
3) užtikrinant valstybės gerovės politikos įgyvendinimo skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcines priemones vietos ir regionų lygiu.

Projekto veikla įgyvendinama nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. kartu su dvylika partnerių iš Lietuvos ir Norvegijos – Lietuvos edukologijos universitetu, Fleksibel utdanning Norge, Biržų rajono savivaldybe, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Prienų rajono savivaldybe, Prienų globos namais, Druskininkų savivaldybe, Druskininkų švietimo centru.

Bendrojo finansavimo lėšos, skiriamos projekto įgyvendinimui, sieks iki 472 398 eurų. Projektui vadovauja LEU Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.Tvarios plėtros skatinimo projekto PDF formato byla


Atnaujinta: 2017-01-31     


Tvarios plėtros skatinimo projektas (klasterystė)
UPC projektai
Nordplus Adult
Grundtvig mokymosi partnerystės projektas
Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veikla
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA