Druskininkų švietimo centras
            
PRADINIS            NAUJIENOS             PASLAUGŲ KAINOS             nuostatai            
EN - (Google Translator)             

Vadovaudamiesi Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d.
sprendimu Nr. T1-29 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 28 d.
sprendimo Nr. T1-12 „Dėl Savivaldybės turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo Druskininkų švietimo centras skelbia viešą mokymo klasės su baldais ir
įranga nuomos konkursą adresu: M. K. Čiurlionio g. 80, III aukštas, LT-66144
Druskininkai (bendras plotas 40,26 kv/m):
          1. nuomos paskirtis vykdyti švietimo, švietimui būdingų paslaugų,
reklamos ir rinkos tyrimo, laikraščių ir kitų periodinių leidinių leidybos veiklą;
          2. nuomos trukmė 5 metai;
          3. pradinis nuompinigių dydis 77,31 Eur (per mėnesį už plotą 40,26 kv/m);
          4. baldų ir įrangos nuomos kaina 48,6 Eur.
Paraiškų dalyvauti konkurse terminas yra 5 kalendorinės dienos.
Paraiškų pateikimo vieta adresu: M. K. Čiurlionio g. 80, I aukštas, LT-66144
Druskininkai (Centro ūkio skyrius) darbo dienomis nuo 9.00 val. – 16.00 val.
Papildoma informaciją apie nuomojamą turtą galima gauti telefonu: 8 (313) 51 762
(darbo dienomis nuo 9.00 val. – 16.00 val.). Konkurso komisijos posėdis vyks adresu:
M. K. Čiurlionio g. 80, II aukštas (fojė), LT-66144 Druskininkai 2021-02-10, 10.00 val.
Banko sąskaita į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas (nemažesnis kaip
3 mėnesių nuompinigių dydžio) LT727300010129235740 AB „Swedbank“, banko kodas 73000.JEI SUSIDŪRĖTE SU GALIMA KORUPCINE VEIKA DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRE GALITE KREIPTIS:

Tel.: 8 313 51463, el. paštas: rita@dscentras.lt
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir švietimui Rita Biliūnienė
Pateikti pranešimą raštu galima:
• pristatant pranešimą į raštinę (darbo laikas 08:00 -17:00 val.)
• siunčiant paštu adresu: Druskininkų švietimo centras, M. K. Čiurlionio g. 80 LT-66144, Druskininkai
• siunčiant elektroniniu paštu: rita@dscentras.lt
Kreipiantis raštu nurodykite:
• Vardą, pavardę
• Gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti)
• Druskininkų švietimo centro darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas
• Skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Druskininkų švietimo centro direktorių, priimami darbo dienomis 08:00-17:00 val. (12:00-12:45 val. pietų pertrauka).
Druskininkų švietimo centras atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.


 Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo 2020-11-07 paskelbtas karantinas, kuris truks iki 2021-01-31. Šiuo laikotarpiu Druskininkų švietimo centras darbą organizuoja mišriu būdu.

 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bus vykdomos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Nuo 2021-01-06 iki 2021-01-31 1–4 (g) klasės mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir švietimui Rita Biliūnienė
tel. 8 (313) 51 463,
el.p. rita@dscentras.lt

1. Druskininkų švietimo centro mokymo nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas

2. Pamokų tvarkaraštis - 1 (g) klasė

3. Pamokų tvarkaraštis - 2,3,4, (g) klasės

4. Atmintinė mokiniams

5. Atmintinė mokytojams

 Druskininkų švietimo centro administracijos informacija www.dscentras.lt
tel. 8 (313) 51 853,
el.p. gintutis@dscentras.lt

 Pedagoginės psichologinės tarnybos darbas karantino metu vyks mišriu būdu.
Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose specialistai atliks vaikų kompleksinius įvertinimus (būtina išankstinė registracija).
Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose psichologai konsultuos vaikus ir jų tėvus kriziniais atvejais (būtina susitarti dėl laiko su psichologu telefonu).
Bus išduodamos tėvams kopleksinio vertinimo išvados bei priimami dokumentai dėl kompleksinio vaiko vertinimo (būtina paskambinti žemiau
nurodytu telefonu ir informuoti kada ateisit pasiimti ar priduoti dokumentus).
Kita veikla (psichologų konsultacijos, specialiojo pedagogo bei logopedo pratybos, tėvų bei pedagogų švietimas) bus vykdoma nuotoliniu būdu.
Tel. 8 (313) 51455, el.p. ppt@dscentras.lt
Psichologės: Jona, Greta, Rasa. Specialioji pedagogė Laimutė. Logopedė Giedrė.

 Druskininkų švietimo centro centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius dirbs mišriu būdu.
Vedėja Loreta Kriščiūnienė
Tel. 8 (313) 51 519, el.p. loreta@dscentras.lt

 Visi kiti Centro darbuotojai dirbs savo darbo vietose.

 Atsižvelgiant į susidariusią epidemiologinę situaciją dėl COVID-19 plitimo darbuotojai darbo metu dėvės asmens apsaugos priemones (veido kaukes, apsaugos skydelius); naudos dezinfekcinį skystį (paviršiams ir rankoms), laikysis 2 metrų atstumo bei kt. nurodymų.
PRANEŠIMAS

Vaikų vasaros dienos užimtumo stovykla „Ąžuolas“ nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d.
vyks Druskininkų švietimo centre adresu M. K. Čiurlionio g. 80.
Visa dokumentų pildymo ir priėmimo tvarka išlieka ta pati.Įsakymas
Nuostatai
Pedagogo/auklėtojo pareigybės aprašymas
Veiklos programa
Logotipas
Paslaugų teikimo sutartis su tėvais ar globėjais
Sutikimas dėl asmens duomenų publikavimo


NAUJOVĖ

Nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. į Druskininkų švietimo centro visus kvalifikacijos tobulinimo
renginius dalyviai turės registruotis per elektroninę renginių registracijos
SemiPlius sistemą.
Atsakingas asmuo Snieguolė Stravinskienė, padalinio, susijusio su mokymu, vedėja.Atnaujinta: 2021-03-31    

Nuostatai
Struktūra
Kontaktai
Planai Programos
Darbo taryba
Duomenų apsauga
Vidinis kanalas
Patyčių dėžutė
APIE MUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS FORMALUSIS UGDYMAS NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS PROJEKTINĖ VEIKLA ŪKINĖ VEIKLA KARJEROS UGDYMAS PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBA FINANSAI